skip to Main Content
0423 733 599 Or 0403 080 186 jeja2001@gmail.com

삶 공부 안내

교회소식

reference: http://www.gfchome.org/Page/Index/30

Read more

주일설교 2023-12-03 민만규 목사

주일설교

사도행전 13:1-3절 안디옥교회 성도들 처럼 https://www.youtube.com/watch?v=HymTLIS_Yjo

Read more

주일설교 2023-11-26 민만규 목사

주일설교

중보기도는 어떻게 하나 https://www.youtube.com/watch?v=EAIqrwke2cY

Read more

주일설교 2023-11-19 오혜림 전도사

주일설교

마가복음 10:46-52 https://www.youtube.com/watch?v=fZNfnB4r8is

Read more

주일 설교 2023-11-12 박동국 목사

주일설교

골로새서 3:13 용납할 때까지 https://www.youtube.com/watch?v=89zGbzjUq_8

Read more

주일 설교 2023-11-05 민만규 목사

주일설교

가장 값지고 귀한 희생 https://www.youtube.com/watch?v=Sbz2aCAXNwc

Read more

주일 설교 2023-10-28 민만규 목사

주일설교

빌립보서 4:4-7절 마음에 평안을 누릴려면 https://www.youtube.com/watch?v=LSx4KiLDebc

Read more

주일 설교 2023-10-22 민만규 목사

주일설교

생명의 삶 성경공부 (7) 에베소서 https://www.youtube.com/watch?v=pqXBHC9xLdU

Read more

주일설교 2023-10-08

주일설교

생명 언어의 삶 성경공부 (5) 마가복음 9:21-24절 Can 언어 https://www.youtube.com/watch?v=3dINEVC-LI8

Read more

주일설교 2023-10-01 민만규 목사

주일설교

생명 언어의 삶 성경공부 (4) 잠언18:21, 민14:28절 인정, 격려, 칭찬언어(복습) https://www.youtube.com/watch?v=U2U3CLSA5sQ

Read more

주일 설교 2023-09-24 민만규 목사

주일설교

주일예배 생명 언어의 삶 성경공부 (3) 칭찬언어 https://www.youtube.com/watch?v=pDJcp3UPuL0

Read more

주일 간증 2023-09-18 김영철 목자

주일설교

빌립보서 2:1-5절 주님 보시기에 이쁜 믿음 https://www.youtube.com/watch?v=cLxJUslXmWE

Read more

주일설교 2023-09-10 민만규 목사

주일설교

생명 언어의 삶 "격려 언어" https://www.youtube.com/watch?v=1Ecxe3q6dYs

Read more
Back To Top